free website trackingblog tracking

Category Archive: Ijoo Dubbii

May 23

Worrisome Situations of Oromo Youth in Detention Centres

Tortured Oromo Youth (Source: Facebook)

(URJII ONLINE) While kidnappings and/or extra-judicial arrests and detentions have continued particularly around academic institutions in different parts of the regional state of Oromia in Ethiopia, disturbing and worrisome reports are coming out of detention centres where the Oromo students arrested in the past two weeks are being held. According to HRLHA, URJII’s closest partner …

Continue reading »

May 15

Ragaa Alagummaa fi Diinummaa/Proofs of Enmity

Ragaa Diinummaa fi Alagummaa

(URJII ONLINE) Humni diinaa biyya keenya humnaan qabattee jirtu, kunoo haala kanaan, gara-jabina daangaa hin qabneen, amma nyaattee-dhugdu ol-fuutee ijoollee keenyatti buufatti. Innumtuu tokko yookaan lama miti; shan, jahaa fi torbaa taatee.  

Apr 14

A Large-Scale Attack against Refugees in Kenya

Kasarani Stadium

(URJII ONLINE) The Kenyan police and security agents have arbitrarily arrested and detained around 6000 refugees who are originally from neighbourning Horn of African countries; and have continued hunting for more, reported HRLHA reporter in Nairobi, Kenya on April 13, 2014. This indiscriminate action against all immigrants who have been in the country began on …

Continue reading »

Sep 03

“Kottu-Dhufee”

URJII, Fulbaana 03, 2010 Jecha kana illee goototatu itti fayyadama. Diina isaanii dorsisuuf yookaan irratti wal-gurmeessuf itti fayyadamu. Urjiin kanattii hin qabdu. Kan nuti jechuu feene wanna birooti. Bitootessa 1994, ummataan ummata jidduutti dhalattee, jaalala guddaa horattee ummata jidduu jiraachaa kan ture gaazaxaan URJII, ittuma ummatni ishee ishee mararfatuu, dhiibbaa mootumma ukkamsituu fi abba-hirree Wayyaaneetiin, …

Continue reading »

Sep 03

“Kottu-Dhufee”

URJII, Fulbaana 03, 2010 Jecha kana illee goototatu itti fayyadama. Diina isaanii dorsisuuf yookaan irratti wal-gurmeessuf itti fayyadamu. Urjiin kanattii hin qabdu. Kan nuti jechuu feene wanna birooti. Bitootessa 1994, ummataan ummata jidduutti dhalattee, jaalala guddaa horattee ummata jidduu jiraachaa kan ture gaazaxaan URJII, ittuma ummatni ishee ishee mararfatuu, dhiibbaa mootumma ukkamsituu fi abba-hirree Wayyaaneetiin, …

Continue reading »

Aug 30

(No title)

Barreeffamni yeroo muraasa booda dhufa,! deebi’aa ilaalaa!