Realtime website statisticsblog tracking

Category Archive: Oduu

Dec 11

Seenaa Gabaabaa Obbo Tulluu Urgee Jiruu

Obbo Tulluu Urgee Jiruu

(URJII ONLINE) Obbo Tulluu Urgee abbaa isaanii Obbo Urgee Jiruu fi haadha isaanii aadde Caaltuu Ejersaa irraa Konyaa Salaalee, Ona Wacaalee, Ganda Dubar Qal’aa jedhamutti bara 1947 dhalatan. Dhalatanii gara waggaa lamaatti warra (abbaa fi haadha) isaanii wajjin bara 1949tti gara Konyaa Baalee, Ona Adaabbaatti galan (godaanan). Umuriin isaanii yeroo barumsaaf gahu mana barumsaa galuun …

Continue reading »

Oct 07

Irreecha Baranaa (Bara 2014) Bishooftuu, Oromiyaatti

Irrecha 2014 - Bishoftu II

(Gabaasaa URJII) Irressi baranaa (bara 2014) gama tokko tokkoon gaarii ture. Gaarii dha wanti nama jechisiisu qabxiin guddichi tokko ummatni amma illee haamilee qabaachuu isaa mullisuu dha. Lakkofsi ummataa tilmaamamuu hin danda’au. Tarii gara miliyoona 5 hin ta’uu laata? Magaalattiin namumaan guutamtee oolte. Namni maal akka fakkaatu hunda hubatta. Dheeraa, gabaabaa, qallaa furdaa, diimaa gurracha, …

Continue reading »

Aug 08

Endless Injustices – At the Centre of Discussion at OSA 28th

Partial view of the conference

(URJII ONLINE) The denial of justice, absence of fair treatment and equality among the various nations and nationalities in Ethiopia have been the major themes and focuses of presentations and discussions at the 28th OSA Annual Conference held from August 2nd to 3rd at Howard University in Washington D.C. in USA. Denial of justice, racial …

Continue reading »

May 23

Worrisome Situations of Oromo Youth in Detention Centres

Tortured Oromo Youth (Source: Facebook)

(URJII ONLINE) While kidnappings and/or extra-judicial arrests and detentions have continued particularly around academic institutions in different parts of the regional state of Oromia in Ethiopia, disturbing and worrisome reports are coming out of detention centres where the Oromo students arrested in the past two weeks are being held. According to HRLHA, URJII’s closest partner …

Continue reading »

May 15

Ragaa Alagummaa fi Diinummaa/Proofs of Enmity

Ragaa Diinummaa fi Alagummaa

(URJII ONLINE) Humni diinaa biyya keenya humnaan qabattee jirtu, kunoo haala kanaan, gara-jabina daangaa hin qabneen, amma nyaattee-dhugdu ol-fuutee ijoollee keenyatti buufatti. Innumtuu tokko yookaan lama miti; shan, jahaa fi torbaa taatee.  

May 14

Ambo under Siege: Daily Activities Paralyzed

Toronto Protest I

(URJII ONLINE) The brutal attempts of crackdown against Oromo protesters by the Agazi Special Squad continuing unabated in different parts of the regional state of Oromia, reports coming from Ambo in central Oromia indicate that the town and its surrounding has come under virtual seizure by the Agazi Federal Armed Force, daily movements and activities …

Continue reading »

Older posts «