Realtime website tracking softwarefree website tracking

Category Archive: Aadaa fi seenaa

Oct 07

Irreecha Baranaa (Bara 2014) Bishooftuu, Oromiyaatti

Irrecha 2014 - Bishoftu II

(Gabaasaa URJII) Irressi baranaa (bara 2014) gama tokko tokkoon gaarii ture. Gaarii dha wanti nama jechisiisu qabxiin guddichi tokko ummatni amma illee haamilee qabaachuu isaa mullisuu dha. Lakkofsi ummataa tilmaamamuu hin danda’au. Tarii gara miliyoona 5 hin ta’uu laata? Magaalattiin namumaan guutamtee oolte. Namni maal akka fakkaatu hunda hubatta. Dheeraa, gabaabaa, qallaa furdaa, diimaa gurracha, …

Continue reading »

Oct 07

Unusual Experiences at Irrecha 2014 Back Home

Irrecha 2014 - Bishoftu II

(URJII Reporter – Bishoftu, Oromia) This year’s Irrecha Holiday (Oromo Thanks-Giving) celebration at its grand site of Hora Arsadi in Bishoftu, central Oromia has witnessed some unusual experiences than before, according to URJII reporter. Thanks to the ever strengthening unity of the Oromo People in terms of Irrecha, the whole city of Bishoftu not only …

Continue reading »

Dec 20

OROMIA: A NATIONAL CRISIS, OPEN DIALOGUE, AND BUILDING NATIONAL CONSENSUS

AsafaJalata2010

Urjii 20, Dec 2011 Dr.  Asafa Jalata By Asafa Jalata | December 18, 2011             We have reached at the dead end in our national struggle. The Oromo national movement has lost its steam and direction as its leadership and ideology have faced deep crises. The leadership of the Oromo national …

Continue reading »

Oct 16

Irreechaa 2011 Celebration by Oromos in the GTA – Visuals

Oct 04

Abbaa Dhabus, Diddaa Agarsiisuu Irraa Boodatti Hin Jenne

Kaleessa ayyaan Irreechaa isa baranaa (2010) ayyaaneffatnee oolle. Baayyinni nama garmalee nama dinqisiisa. Ummatni kun ummata abbaa dhabe ta’uu isaa gama  tokkoon ni hubatta. Gama birootiin immoo, diddaa gabrumma diinatti agarsiisuu ammam cimsee akka itti fufe ifatti argisiisaa jira. Wanni guddaan ayyaana Irreechaa baranaa irratti mul’ate tokko kana dha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta’e, waa’ee fi …

Continue reading »